ดนตรีไทย ใสเสียง สำเนียงสาน           ทั่วในงาน ล้านนา พาเคลิ้มฝัน

ทั้งเสียงขิม เสียงจะเข้ เห่กล่อมกัน                 เหมือนย้อนยุค อันตรธาน ผ่านเวลา

          ดังกลับสู่ ยุคสมัย ในกาลก่อน           เสียงสะท้อน ทั่วทิศ คิดจะหา

ว่าเสียงใด ที่กล่อมจิต สนิทธา                    สู่ความฝัน พรรณา น่าภิรมย์

          ยิ่งฟังเคล้า ยิ่งเคลิ้ม เติมให้คิด          ยิ่งฟังเคล้า ยิ่งสนิท พิศฉายโฉม

ยิ่งฟังเคล้า ยิ่งสดใส ได้อารมณ์                   ยิ่งฟังเคล้า ยิ่งอยากชม ให้สมใจ

          ทุกรอบเดิน เพลินใจ ได้อรรถรส        เสียงดนตรี นี้สะกด กำหนดหมาย

แลสามงาม ความเสน่ห์ ประเพณีไทย               ดูเท่าใด ก็ไม่เบื่อ เชื่อใจเรา

          อากาศร้อน ยังบ่ร้อน เพราะอรช่วย       แม่คนสวย นวยนาง เนื้อบางขาว

ผิวดั่งหยวก เย้ยจันทร์ อันสกาว                   ทุกทุกคราว ได้ยล ต้องมนต์เธอ

          เหมือนร้านค้า จะจัด คัดมาแล้ว         ตลอดแนว ขายของ จ้องเสมอ

เล่นเอาเขว เหว่ว้า พาละเมอ                      เพราะเหตุใด จึงเพ้อ ได้ทุกวัน

          มีพิธี เข้าองค์ เพื่อทรงเจ้า             เหมือนผีเข้า สิงสู่ คู่สังขาร

จะถามตอบ บอกไข ได้ตามกาล                   อัศจรรย์ หรือไม่ ให้คิดเอง

          ร่ายรำดาบ ปราบศึก ฝึกจนกล้า         สองหญิงชาย ไหว้ครูบา อย่างเขม็ง

จากสองดาบ เป็นสี่ มิหวั่นเกรง                   แล้วร่ายรำ บรรเลย ตามเพลงงาม

          รำนกยูง อ่อนช้อย เห็นรอยไหว         หญิงรำกลาง สองชาย ส่ายสนาม

รำแล้วย่อ โบกกาง หางยูงตาม                   เป็นจังหวะ งดงา ตามประเพณี

          ฟ้อนสาวไหม แสดงงาน การทอผ้า      ของล้านนา ว่านวลนิ่ม พิมพ์แม่ศรี

กรีดกรายนิ้ว พริ้วห้วง เป็นท่วงที                 ดูแช่มช้า พาที มีลวดลาย

          เสียงกลองคึก กึกก้อง ฆ้องสนั่น        ฉาบสนุก ปลุกสนาน กันหวั่นไหว

มีรำทวน สวนดาบ ปราบกันไป                  ร้องรำร่าย ได้จังหวะ ป๊ะเพิ่งบอม

          ในงานศิลป์ จินตกวี ใช้สีเส้น          เขียนร้อนเย็น เห็นหาก อยากถนอม

แม้นแมลง ได้เห็น เป็นดมดอม                   เพราะได้ตอม ศิลป์เอก เฉกกวี

          งานขายของ กองตั้ง อ้าง “กาดหมั้ว”    คือตลาด ที่ของทั่ว ทุกสรรพศรี

มีของครบ ถ้วนถ่อง ได้ของดี                    สารพัด มากมี ที่ล้านนา

          มีผ้าซิ่น ชิ้นงาม ให้ถามไถ่            ทั้งผ้าไทย ผ้าเทศ ทั่วเขตหา

ประดิษฐ์ประดอย ร้อยถัก สลักตรา                ลายสนิท วิจิตรา ทุกเส้นใย

          แห่งานบวช ยวดยาตร นาฏลักษณ์      เณรนั่งม้า ทาปาก หน้าผากใส

ขบวนเลื่อน รอบงาน ผ่านกันไป                  วงกลองแห่ รำร่าย ได้ผลบุญ

          พิธีโค ไถ่ถอน ต่อชีวิต               คำศักดิ์สิทธิ์ สวดซ้อง ร้องเกื้อหนุน

เหมือนไถ่โทษ โคควาย ได้แทนคุณ               ที่การุณ อุ่นเอื้อ เพื่อทุกคน

          งานถักทอ ข้าวเปลือก เลือกประดิษฐ์     ถือศักดิ์สิทธิ์ ศิลปกรรม นำกุศล

เพื่อเคารพ นพนอบ มอบคุณคน                  ทั้งฝึกฝน ทนถัก อย่างใจเย็น

          ซุ้มสมุน ไพรไทย ได้ความรู้           ทดลองดู ใบมะกรูด ใส่ให้เห็น

ประคำควาย ใบหมี่ อัญชันเป็น                   ยาสระผม สูตรเด่น เช่นโบราณ

          ร้านชาวเขา หลายกลุ่ม ชุมนุมทั่ว       ทั้งเผ่าลั๊วะ อีก้อ ลีซอสรร

อีกกะเหรี่ยง ม้งเย้า เล่าเผ่าพันธุ์                  รายรอบงาน นานที มีให้ชม

          ถึงเวลา กลางวัน กินขันโตก           ใต้ชะโงก เงาไม้ ได้พิศโฉม

เหล่าแม่ค้า น่าใส คล้ายแสงโคม                  มีสายลม พริ้วผ่าน อาหารไทย

          การรดน้ำ ดำหัว แก่คนเฒ่า           เพื่อให้เรา เคารพท่าน มั่นใจหมาย

รับอวยพร สอนสั่ง แบบอย่างไทย                ทุกปีใหม่ สงกรานต์ วันโชคพรหม

          งานสุดท้าย ได้แห่ ผ้าป่ารอบ          เรานี้ชอบ ชื่นอุรา พาสุขสม

ทุกคนร่วม ช่วยกัน มันอารมณ์                   เดินรอบกลม ทั่วลาน งานล้านนา

          วงกลองร่วม สร้างสรรค์ บันเทิงทึ่ง     เราตะลึง ถึงสิ่ง มิคิดหา

พบสาวงาม เชียงใหม่ คล้ายนางฟ้า               เป็นผู้ถือ มาลา ผ้าป่าไป

          คือสุดยอด สาวงาม ในคร้ามนี้         ดุจเทพี ศรีศักดิ์ พักตร์เฉิดฉาย

เห็นคนสวย เจ้ายิ่งสวย กว่าใครใคร               สาวเจียงใหม่ จ้างงามแต๊ แม้ไม่เติม

          เสร็จสมบูรณ์ พูนสุข สนุกเหลือ          สาวเมืองเหนือ ทำใจ ให้ฮึกเหิม

มองซ้ายขวา หน้าหลัง ยังเดิมเดิม                 เห็นสาวสวย มีเพิ่ม เริ่มจะชิน

          สรุปงาน ล้านนา น่าสนนัก            มีพร้อมพรัก วัฒนธรรม นำด้านศิลป์

สารพัด ความรู้ คู่แผ่นดิน                      ใครได้ยิน ยลชม สมอุรา

          บรรยายความ ตามไท้ ได้ถ้วนถี่        รวมเป็นยี่ สิบเจ็ดบท จดจัดหา

อย่างครบถ้วน ถ่วนถ่อง ท่องเวลา                 งานสืบสาน ล้านนา ห้าวันเอย

 

แต่งเมื่อ 4-9 เมษายน 2543