3 กันยายน 2553 ที่ผ่านมาเป็นเสมือนวันเกิดครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานประกันสังคม หากเป็นคน ก็คงเปรียบเป็นหนุ่มสาวกำลังพร้อมที่จะก้าวสู่โลกใบใหญ่กว่าเดิม และเต็มไปด้วยอุปสรรคที่เหน็บหนาวยิ่งนัก

ฉบับนี้ผมจะขอพาออกนอกเรื่องไปย้อนรอยอดีตของการประกันสังคมในเมืองไทยกันสักนิดครับ บางท่านอาจจะนึกแย้งในใจว่า นี่มันบทความประกันสังคมในต่างแดน แล้วคุณธนิทธิ์จะมาเขียนเรื่องของไทยทำไม แถมยังมาแทรกเรื่องสุดยอดนวัตกรรมแห่งปีที่ยังไม่ได้เขียนตอนจบอีก

ผมไม่ขอแก้ตัวหรอกครับ แค่ขอเถียงคอเป็นเอ็นว่า ประกันสังคมของไทยก็เป็นประกันสังคมในต่างแดนของต่างประเทศเหมือนกัน เอาเป็นว่าผมขออนุญาตเป็นผู้ร่วมเล่าตำนานประกันสังคมให้ท่านๆ ได้รับรู้ในโอกาสพิเศษครบรอบ 20 ปี ก็แล้วกัน ซึ่งเรื่องราวมันอาจจะช้าไปสักนิด แต่ก็คุ้มที่จะอ่าน

และโปรดเชื่อผมเถอะครับว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าหลงใหลยิ่งนัก เพราะยิ่งศึกษามันมากเท่าไร มันก็ยิ่งมีชีวิตมากขึ้นเท่านั้น 

********************

2495 ประกันสังคมในบ้านเรามีการบันทึกอย่างเป็นทางการครั้งแรกตั้งแต่สมัยจอมพล ป. (แปลก) พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีโน่น ท่านให้ตั้งคณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ขึ้นมาดูแลด้านสวัสดิการสังคม โดยท่านนายกลงทุนเป็นประธานด้วยตัวเอง ซึ่งได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องประกันสังคมด้วย และนี่คือปฐมบทของการประกันสังคมในบ้านเราครับ

2497 พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับแรกของไทยเกิดขึ้นก็ในปีนี้ กำหนดให้ลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเท่ากันทุกคนคือเดือนละ 20 บาท พร้อมให้จัดตั้งกรมประกันสังคมขึ้นโดยมีบ้านหลังแรกอยู่ในสังกัดกระทรวงการคลัง แต่น่าเสียดายครับกฎหมายฉบับนี้ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงเพราะเป็นเรื่องใหม่เอี่ยม ทั้งประชาชน ทั้งสื่อยังไม่มีใครเข้าใจจึงรวมพลังพากันไม่เห็นด้วย ที่ค้านกันหนักๆ ก็ด้วยว่าต้องจ่ายเงินสมทบนี่แหละครับเพราะถือเป็นเงินจำนวนที่สูงในสมัยนั้น ผลก็คือท่านนายกต้องเก็บกฎหมายประกันสังคมเข้ากรุโดยไม่มีกำหนด

2501 กรมประกันสังคมจึงถูกลดขนาดมาเป็นกองความมั่นคงแห่งสังคมมีหน้าที่ศึกษาดูว่าประกันสังคมในต่างแดนเขาเป็นอย่างไรและเปลี่ยนเรือนมาอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์

2508 สภาวิจัยแห่งชาติศึกษาแล้วฟันธงว่าประกันสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็น และช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของราชการได้ แต่ประชาชนสมัยนั้นยังไม่พร้อมจ่ายเงินสมทบเพราะคนส่วนใหญ่ยากจน ซ้ำนายจ้างกลับเห็นว่าการจ่ายเงินสมทบเป็นการเพิ่มต้นทุนสินค้า สุดท้ายประกันสังคมถูกแขวนไว้บนหิ้งครับ

2515 ประกันสังคมเริ่มเป็นรูปธรรมครั้งแรก เมื่อมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 วันที่ 16 มีนาคม 2515 ให้มีกองทุนเงินทดแทนเพื่อดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ซึ่งกองทุนเงินทดแทนนี้ถือเป็นวิธีการหนึ่งภายใต้การประกันสังคม นี่เป็นกลยุทธ์ขั้นเทพของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมัยนั้นที่พยายามให้กองทุนเงินทดแทนนำร่องไปก่อน เพื่อที่ประชาชนจะได้ค่อยๆ ทำความเข้าใจกับการประกันสังคมมากขึ้น และในที่สุดสำนักงานกองทุนเงินทดแทนก็ถือกำเนิดขึ้นในปี 2517 ภายใต้ร่มของกรมแรงงาน

2518 ครม. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประกันแห่งชาติขึ้น มีอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เป็นประธาน มีการเสนอร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับใหม่ สถาบันนิด้ายังได้ทำการศึกษาและย้ำว่าการประกันสังคมเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์เพราะสยามประเทศยังล้าหลังเพื่อนบ้านอยู่ และได้เสนอว่าควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่พอถึงปี 2522 ครม. กลับเมินเฉยต่อการประกันสังคมโดยบอกให้รอเสนอรัฐบาลชุดใหม่ก็แล้วกัน

2523 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมประกาศกร้าวนโยบายต่อผู้ใช้แรงงานว่าจะสนับสนุนการประกันสังคมให้ถึงที่สุด กระแสเริ่มแรงขึ้น ครม. รับหลักการให้ดำเนินการประกันสังคมตามข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

2524 คณะกรรมการเตรียมการประกันสังคมปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2497 และกฎหมายกองทุนเงินทดแทน และได้เสนอว่าการดำเนินงานประกันสังคมในระยะแรกให้ดำเนินการในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปใน 10 จังหวัดก่อน คุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน ทุพพลภาพ คลอดบุตรและตาย เก็บเงินสมทบฝ่ายละ 1.5% และให้ตั้งสำนักงานประกันสังคมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผนวกรวมอำนาจโดยเอากองความมั่นคงแห่งสังคมและสำนักงานกองทุนเงินทดแทนเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

2525 ประกันสังคมดังขึ้นอีก ครม. อนุมัติในหลักการโดยให้คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดูรายละเอียด และคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็เสนอว่าให้ขยายขอบเขตกองทุนเงินทดแทนทั่วประเทศภายในปี 2528 เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้การประกันสังคมสาขาอื่น พอถึงปี 2527 ครม. ก็เห็นชอบเรื่องที่ว่านั้น ผลก็คือประกันสังคมต้องรอคิวต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับ

2528 มีความพยายามผลักดันให้กองทุนเงินทดแทนครอบคลุมการเจ็บป่วยนอกงานด้วย กระทรวงมหาดไทยศึกษาแล้วเห็นว่าควรมีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพ แต่ ครม. กลับบอกว่าให้ตั้งกองทุนใหม่เป็นส่วนของการประกันสังคม ไม่รู้จะเอายังไงกันแน่

2530 ครม. เห็นชอบร่างกฎหมายตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอโดยให้จัดตั้งกองทุนใหม่ครอบคลุม 7 กรณี เริ่มจากเจ็บป่วยนอกงานก่อนและให้เริ่มบังคับในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปใน 10 จังหวัดย่านธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยคุ้มครองลูกจ้างรัฐวิสาหกิจด้วย

2531 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหาญกล้า ได้เปลี่ยนชื่อร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเป็นพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการแรงงานโดยให้กองทุนเงินทดแทนครอบคลุมการเจ็บป่วยนอกงาน

2532 กระแสประกันสังคมแรงมากถึงกับเข้าไปนั่งอยู่ในใจของหลายพรรคการเมือง เพราะมีพรรคการเมืองเสนอร่างกฎหมายถึง 4 ฉบับ คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรจึงพิจารณาร่างกฎหมายทั้งหมดจากทุกภาคส่วนไปพร้อมๆ กันและเปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. .... มีการถกเถียงกันมากมายหลายประเด็น เช่น เรื่องสิทธิประโยชน์หรือการร่วมจ่ายเงินสมทบของรัฐบาล แต่ในที่สุดก็ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรไปจนได้

2533 เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเมื่อร่างกฎหมายดังกล่าวกลับโดนปฏิเสธจากวุฒิสภาเพราะเห็นว่ามีข้อบกพร่องหลายประการ มีการแก้ไขและตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 2 สภามาพิจารณา ซึ่งคณะกรรมาธิการนั้นได้เห็นชอบให้เป็นไปตามร่างที่ได้รับอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร และวกกลับเข้าสู่วุฒิสภาอีกครั้ง แต่ปรากฏว่าวุฒิสภาท่านก็ไม่เอาอีก และโยนร่างกฎหมายคืนสภาผู้แทนฯ อีกครา

...ราวกับแสงเทียนที่ปลายทางได้ดับวูบไป ทำให้ความหวังอันสดใสถูกปกคลุมด้วยความมืดมิด หรือถ้าพูดแบบลูกทุ่งหน่อยมันเหมือนหนุ่มสาวตกลงจะแต่งงานกัน แต่กลับถูกว่าที่พ่อตาหรือแม่ยายปฏิเสธที่จะยกลูกสาวให้

...ต้องลุ้นระทึกกันอีก ทุกคนต่างใจจดใจจ่อว่าสภาผู้แทนฯ จะคิดอ่านกันอย่างไร

แล้วฟ้าก็มีตาครับ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2533 สภาผู้แทนฯ มีมติเอกฉันท์ยืนยันตามร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมพิจารณา ถือว่าร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา และให้ พ.ร.บ.ประกันสังคมมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2533 เป็นต้นไป พร้อมกับมีการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 ตอนนั้นเป็นสมัยที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อว่าพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน และสำนักงานประกันสังคมมีเลขาธิการท่านแรกคือ นายอำพล สิงหโกวินท์ครับ

********************

3 กันยายน 2553 ที่ผ่านมาจึงเป็นเสมือนวันเกิดครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานประกันสังคมด้วยประการฉะนี้

ท่านผู้อ่านครับ แม้ผมจะเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์มามากพอสมควร หลายท่านคงจะคิดว่าคนแก่ชอบเล่าเรื่องอดีต แต่ผมไม่ได้อายุอานามมากอย่างที่คิดนะครับ พอดีเจอหนังสืออันล้ำค่า 3 เล่มคือ “ประเทศไทยกับกฎหมายประกันสังคม จากปี 2497 ถึงปี 2531 ความฝันหรือความจริง” และ “กฎหมายประกันสังคมฉบับประวัติศาสตร์” ของท่านศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร และอีกเล่มชื่อว่า “กว่าจะมี...ประกันสังคม” ของสำนักงานประกันสังคมเอง จึงอยากมาถ่ายทอดกันให้ทราบครับ

ประกันสังคม...เป็นกฎหมายที่ตั้งครรภ์นานที่สุดในประเทศไทยร่วม 40 ปี เป็นความพยายามที่มีอายุมากกว่าครึ่งชีวิตของคนๆ หนึ่ง และไม่รู้ว่ามีกฎหมายฉบับใดในบ้านเราสามารถล้มสถิตินี้ได้หรือยัง (ใครรู้ช่วยบอกผมด้วย)

ประกันสังคม...เป็นกฎหมายที่ผ่านนายกรัฐมนตรีมากกว่า 10 ท่าน แต่ถ้านับเป็นคณะรัฐบาลล่ะก็ไม่รู้กี่คณะเพราะช่วงนั้นเปลี่ยนรัฐบาลกันสนุกเหลือเกิน

และประกันสังคม...เป็นกฎหมายที่ไม่ได้ใช้แค่ความสามารถหรือความพยายามแต่ถือโชคลางด้วย รู้แล้วห้ามบอกต่อนะครับ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 นี้กำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งว่ากันว่า เป็นการแก้เคล็ดจาก พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2497 ที่ให้มีผลเมื่อมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เคยมีการประกาศใช้สักที จึงเป็นหมันมาโดยตลอด

หลายท่านเปรียบเทียบว่าตอนนี้ประกันสังคมกำลังเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ถึงเวลาต้องเผชิญกับโลกใบใหม่และใบใหญ่กว่าเดิม ต่อไปนี้ ประกันสังคมต้องก้าวไปบนถนนที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อน มันอาจจะกว้างกว่า ใหญ่กว่าและลำบากกว่าที่คิด ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันคงเป็นเช่นนั้น

แต่หากมีทุกท่านร่วมเดินไปด้วยกัน เข้าใจและให้กำลังใจซึ่งกันและกันเสมอ แม้เส้นทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคเหน็บหนาวสักเพียงใด ถนนสายที่ชื่อว่า “ประกันสังคม” นี้...  

ก็คงจะอบอุ่นไปตลอดทาง
 
หมายเหตุ: ตีพิมพ์ในวารสารประกันสังคม ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553

Comment

Comment:

Tweet

<a href="http://www.jordangammablue11.us"><strong>gamma blue 11</strong></a><br /> fctouqgnq <a href="http://superfi.es/" title="Shop Celine Outlet Hangbags Online For Sale With Luxury Design"><strong>Celine Outlet</strong></a><br /> qqnedmvb <a href="http://arbisa.es" title="Cheap Celine Outlet Bags On Sale In Stock With Low Price"><strong>cheap celine</strong></a><br /> wczvkfwov <a href="http://audiomic.es" title="Celine Outlet Boston Bags France With Speical Design Style"><strong>Celine Boston Bags</strong></a><br /> wykblpi <a href="http://bahiasdebizkaia.com" title="Online Celine Outlet Handbags For Sale From Official Authorized Celine Bags Shop"><strong>Celine Bags</strong></a><br /> cyqlelib

#213 By http://audiomic.es (27.153.165.37|27.153.165.37) on 2014-05-14 15:58

<a href="http://superfi.es/" title="Shop Celine Outlet Hangbags Online For Sale With Luxury Design"><strong>Celine Outlet</strong></a><br /> nuhxkn <a href="http://arbisa.es" title="Cheap Celine Outlet Bags On Sale In Stock With Low Price"><strong>cheap celine</strong></a><br /> oewsekt <a href="http://audiomic.es" title="2014 Celine Outlet Boston Bags France With Speical Design Style"><strong>Celine Boston Bags</strong></a><br /> reuaejmrep <a href="http://bahiasdebizkaia.com" title="Online Celine Outlet Handbags For Sale From Official Authorized Celine Bags Shop"><strong>Celine Bags</strong></a><br /> fdvjflkj <a href="http://www.basquefest.com" title="Online Real Celine Outlet Bags UK For Sale From professional Celine Factory"><strong>celine bags uk</strong></a><br /> axpmduwb <a href="http://www.bilbaomenditrail.com" title="Authentic Celine Outlet Bags On Sale For Fashion From France Factory"><strong>authentic celine</strong></a><br /> hfqgstf <a href="http://bilbaoria2000.org" title="Buy Cheap Celine Outlet Dion Purse, Discount Celine Handbags Online For Sale"><strong>discount celine bags</strong></a><br /> lhvhchtt <a href="http://bilbaotriathlon.com" title="75% Off Celine Outlet Bags Philippines Outlet At Barneys, Discount Celine Handbags"><strong>celine outlet</strong></a><br /> uqabvevd <a href="http://www.jordanretro11concord.us" title="Buy Cheap jordan retro 11 For Sale --Discount Jordan Shoes Online"><strong>jordan retro 11</strong></a><br /> tdhaenqfexh
http://audiomic.es

#212 By http://audiomic.es (27.153.231.17|27.153.231.17) on 2014-05-09 00:53

Only one) Complete qualified information.
australian ugg boots http://www.luckydogacademy.com

#211 By australian ugg boots (23.244.230.113) on 2013-11-07 15:11

"I only just desire individuals take pleasure in their children additional.Inch He has got run upward by Weston, Conn., as a papa where 11yearold child was actually a Cub Investigate and also has only turn into a Kid Scout inside Weston.
monclers jackets http://www.markagent.net/node/4

#210 By monclers jackets (23.244.230.107) on 2013-11-06 07:56

Patrick took over as the earliest Dark colored governor connected with Boston..
celine outlet http://www.curiousitivity.com

#209 By celine outlet (23.244.230.115) on 2013-11-05 17:29

Greens not to mention berry consist of folate which enables it to prevent despair.
celine bags sale http://www.curiousitivity.com

#208 By celine bags sale (120.37.238.181) on 2013-11-05 06:11

Roku is probably a field that allows automatically steady flow a great deal of activities on your own {TV|Television|Tv set|Television set|Telly|Television for computer|Tv for pc|Tv on pc|Television programs|T .
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#207 By celine handbags (23.244.230.110) on 2013-11-04 12:26

In the disorder, as their pharmicudical counterpart generates a considerable amount about chemicals along with other nasty chemicals in connection with jovial in addition to restful emotional behavior.
celine bag http://www.curiousitivity.com

#206 By celine bag (120.37.238.181) on 2013-11-03 19:40

wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

#205 By ugg bebe fille (219.136.102.208) on 2013-11-01 16:13

Last a few years has been to Ibiza, so met a person there whose style of presentation is very similar to yours. But, unfortunately, that person is too far from the Internet!

#204 By bottes grises femme cuir (219.136.102.208) on 2013-11-01 07:48

Great, thanks for sharing this blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

#203 By imitation ugg jimmy choo (219.136.102.208) on 2013-11-01 03:48

Theresa was created January.
www.csuzetas.com/?q=node/22 http://www.csuzetas.com/?q=node/22

#202 By www.csuzetas.com/?q=node/22 (23.244.230.98) on 2013-10-31 10:05

On 1933 he or she organized 20th century Images, together with John Schenck, hmo's us president of {United|U .
www.curiousitivity.com http://www.curiousitivity.com

#201 By www.curiousitivity.com (23.244.230.107) on 2013-10-30 07:02

Do you really don't be surprised to raise your daily life by having part of all of these an additional enterprise either? If you do, you certainly execute anticipate a handful of revenue and / or private help to your attempts.
www.csuzetas.com http://www.csuzetas.com

#200 By www.csuzetas.com (110.89.26.249) on 2013-10-29 02:32

DVC5Gt I truly appreciate this blog article.Much thanks again. Really Great.

#199 By uRPVZLEfIZnvPNuLqUf (46.161.41.184) on 2013-10-25 07:30

rmcUZr Wow, great article. Much obliged.

#198 By kMHlyKDrCv (46.161.41.184) on 2013-10-25 01:18

Gradually drifting downstream by Lee's Ferry is not going to even suggestion around the strength, exasperate, and also "E ticket" journey waiting a unaware.
celine bags sale http://www.curiousitivity.com

#197 By celine bags sale (117.26.255.220) on 2013-10-24 15:24

empties cleaned, and although it's difficult make clear, this firearm only appeared to go greater, when using the drain pipes being ejected out of the clear vent.
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#196 By celine handbags (198.50.176.165) on 2013-10-24 04:22

I much like the precious information you provide you with as part of your articles.Ill bookmark your weblog and take a look at once again below continually.Im quite guaranteed Ill learn considerably of new things suitable here! Great luck to the next!

#195 By zalando (219.136.102.20) on 2013-10-22 08:59

You'll find you are able to cook dinner for a higher high temperature by means of much less time maybe a smaller warmth with precious time.
Moncler Jackets Sale http://www.monclerjacketcoats.us

#194 By Moncler Jackets Sale (198.50.176.165) on 2013-10-22 04:50

Just a matter of minutes from your marine.
Moncler Jackets Sale http://www.monclerjacketcoats.net

#193 By Moncler Jackets Sale (117.26.253.195) on 2013-10-21 15:32

His particular continue roll film had been Comrade Colleague almost 30 years ago through Lemmon as well as Matthau..
Moncler Coat http://www.monclerjacketcoats.us

#192 By Moncler Coat (198.50.176.162) on 2013-10-19 18:12

Sustain a blood glucose place to not have swift changes in moods we're not six modest meals a day in place of three or more sizeable kinds.
Moncler Coats http://www.monclerjacketcoats.net

#191 By Moncler Coats (27.159.214.118) on 2013-10-19 12:16

Exclusive, Late.
nike shoe outlet http://www.cutekidsforum.com/nike-air-shoe-t-225.html

#190 By nike shoe outlet (198.27.127.194) on 2013-10-16 16:30

Kids lower than 7 collect 100 % free programs.
monster beats pas cher http://beatsbydre.geardos.net

#189 By monster beats pas cher (198.50.176.161) on 2013-10-16 07:59

The reasons why? Uncomplicated.
Michael Kors Sale http://newmkhandbagssale.makemoneywithyourideas.com

#188 By Michael Kors Sale (120.43.22.176) on 2013-10-10 12:12

Dealing with Obsessive-complusive-disorder Together with ExerciseExercise, which contains forceful antidepressant negative effects, can certainly be attractive caring for a worry that will effects Obsessive-complusive-disorder clients.
Cline pas cher Vente http://shopmichaelkors.tumblr.com

#187 By Cline pas cher Vente (27.159.193.57) on 2013-10-04 03:25

phpbb/viewtopic

#186 By liverpool fc trikot 09 (14.150.73.230) on 2013-09-27 05:47

story.php?title=

#185 By maillot cameroun can 2010 (116.21.65.15) on 2013-09-07 14:10

jnkOqh I cannot thank you enough for the blog.Much thanks again. Really Great.

#184 By SyOiaDZrfjRbdP (192.162.19.11) on 2013-09-06 00:06

will select a Safe In addition diaper in order to put on.

#183 By prada outlet online (117.29.131.1) on 2013-08-30 09:55

"What are all those people reviewing?Ins Davey considered.
gucci soldes http://guccisoldes.2257support.com

#182 By gucci soldes (27.159.254.148) on 2013-08-29 15:03

About the expression as for "She seems to have consistently enjoyed a many ambition" evokes a certain amount with adhere to and also love..
www.g-o-w-a.com/mulberrytop.php http://www.g-o-w-a.com/mulberrytop.php

#181 By www.g-o-w-a.com/mulberrytop.php (64.120.63.210) on 2013-08-28 23:46

thuigim B'fhearr liom ar a gúna. Is cuimhin liom a bhí mo teagascóir pearsanta dom oibriú go pearsanta infront chomh maith leis an eolas leis an

#180 By prada borse (117.25.122.179, 190.109.196.246) on 2013-08-27 09:04

Id like to find out more? Id want to find out some additional information.

#179 By maillot usa foot (202.105.60.107) on 2013-08-25 18:24

Yeah ! life is like riding a bicycle. You will not fall unless you stop pedaling!!

#178 By maillot irlande du nord (202.105.60.107) on 2013-08-24 18:31

Is féidir leis an eagraíocht, go bhfuil sheilbh le grá Lubbock cinn, gnéithe a dhéanamh maidir le toibreacha uisce uisce óil. Seo úsáid as

#177 By balenciaga weekender (117.25.126.244) on 2013-08-24 14:27

an-i gcrích chomh maith le laistigh 1,966 taithí col ceathrar Betty an 3ú talamh ar ais arís spás. Col ceathrar Betty chomh maith le mo mam

#176 By prada borse 2013 (110.84.170.14) on 2013-08-24 05:17

Entire body velvety writing correctly details typically the San Pedr..
freembtranslations.net/resources/celinehandbags.php http://freembtranslations.net/resources/celinehandbags.php

#175 By freembtranslations.net/resources/celinehandbags.php (142.54.185.226) on 2013-08-24 00:03

Valerie Jarrett, Senior Agent for the Web design manager, filed away a blog for BRAIN's capability benefit of autism. avg.sg/oakley.html http://avg.sg/oakley.html

#174 By http://avg.sg/oakley.html (120.37.225.21) on 2013-08-06 09:27

posting.php?mode=reply

#173 By http://maillotitalie.wehaay.com/ (202.103.133.46) on 2013-08-06 04:01

Very informative article post.Really looking forward to read more. Really Great.

#172 By http://maillotmarseille.wehaay.com/ (183.5.140.64) on 2013-08-02 13:20

Proclamations deliver to every is a graceful substitute for party this kind of social gathering. louis vuitton on sale http://avg.sg/download.html

#171 By http://avg.sg/download.html (27.159.254.251) on 2013-07-31 13:30

Repair of ordinary body blood potassium amounts will be able to for the most part be exercised using even consumption for blood potassium chloride, or perhaps KCl, medicine. www.gilldem.com/gloabs.php http://www.gilldem.com/gloabs.php

#170 By http://www.gilldem.com/gloabs.php (137.175.68.210) on 2013-07-30 01:01

a car

#169 By michael kors bags (27.159.232.47) on 2013-07-15 15:22

mankind

#168 By nike free (27.159.232.47) on 2013-07-15 13:27

not less than

#167 By cheap nike air max (27.159.229.64) on 2013-07-15 12:46

The procedure brings about a lot fewer emissions, in addition to and also carbon get in addition to sequestration is actually required to become less complicated coming from the IGCC vegetable when compared with at a pulverized fossil fuel vegetable. AEP provides for your 1st 600MW vegetable for being constructed in Meigs State, Kansas in addition to in Sept 28 introduced them to must carry out entry conclusion design to the vegetable, for being accomplished around 10 in order to 12 many weeks.

#166 By Hollister Co T-Shirts Are Made To Combine Comfort With Personality (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 13:11

It's the challenge often because it uses considerable time in addition to electricity. First and foremost, the actual planning of the video symbolic representation entails practical knowledge in addition to expertise in imagining the actual styles this uncover the character associated with company within a optimistic in addition to outstanding approach.

#165 By oakley sunglasses (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 11:32

Merely a 24 months following a particular Madame Clicquot turned the widow himself in addition to took to make one of several globe's most well-known A bottle of champagne labeling, Jessica Adelade discovered the girl entrepreneurial soul, aimed at excellent quality goods, fitted completely new dealers in addition to singlehandedly had taken the actual keep originating from a regional most popular into a international connoisseur symbol. Proceed females!.

#164 By Air Max 2013 (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 09:03