ฉบับต้อนรับปี 2554 นี้ ผมขอเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเขียนเรื่องของประเ